ocean1

Czym jest plankton

Plankton to ogólny termin używany dla zróżnicowanej gamy organizmów dryfujących oceanicznymi prądami. Obejmuje zarówno zooplankton (plankton zwierzęcy), jak i fitoplankton (zdolny do fotosyntezy) oraz bakterioplankton (bakterie).

Jaką rolę pełni fitoplankton w oceanach

Fitoplankton jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych organizmów wspierających życie w oceanie. Jest głównym ‘producentem’ planktonicznego świata, który karmi wszystkie organizmy, poczynając od mikroskopijnego zooplanktonu aż po ważące tony wieloryby. Podczas procesu fotosyntezy fitoplankton przekształca nieorganiczne minerały i pierwiastki śladowe w wodzie morskiej w organiczne, biodostępne minerały i pierwiastki śladowe, które są wydzielane do otaczającej wody. Uwalniają także inne ważne związki wspomagające życie, takie jak: kwasy nukleinowe, białka, niezbędne kwasy tłuszczowe, oligosacharydy i antyutleniacze.

Jaką rolę pełni zooplankton w oceanach

Zooplankton jest ‘konsumentem’ świata planktonicznego. Te organizmy żywią się fitoplanktonem w celu uzyskania energii i składników odżywczych, które są im potrzebne do przetrwania. Podobnie, zooplankton uwalnia podobne spektrum biodostępnych minerałów, pierwiastków śladowych i innych związków.

Jak zooplankton i fitoplankton naturalnie tworzą Plazmę Morską Quinton

Plazma Morska Quinton jest wydobywana specjalnie opatentowaną metodą, na głębokości około 20-30 metrów poniżej rozkwitu planktonu w Zatoce Biskajskiej, w której stężenie zarówno fitoplanktonu, jak i zooplanktonu jest bardzo wysokie. Naturalna interakcja pomiędzy tymi dwoma, skutkuje bogatym w składniki odżywcze miksem biodostępnych minerałów i pierwiastków śladowych, obok naturalnie występujących kwasów nukleinowych, białek, niezbędnych kwasów tłuszczowych, oligosacharydów i przeciwutleniaczy.